Entertainment  |  30 Jan 2019

Ozzy Osbourne postpones European tour

MUMBAI: Singer Ozzy Osbourne has postponed his upcoming European tour, No More Tours 2 following his illness.

read more