Music  |  19 Sep 2017 13:09  |  by RnMTeam

DJ Akhtar and DJ Hardik's electifying gig at 1Above

Narendra Hirani, DJ Akhtar and DJ Hardik at DJ Akhtar & DJ Hardik's gig at 1Above
Narendra Hirani, DJ Akhtar and DJ Hardik at DJ Akhtar & DJ Hardik's gig at 1Above